Napisała do nas Iwona z zapytaniem: Może warto przekazać taką informację na łamach „Wronieckiego Bazaru”? Uważam, że warto, więc przedstawiam: