Projekt uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Wronki będzie wyłożony do publicznego wglądu od 13 października 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i gminy Wronki, Referat Ochrony Środowiska, budynek