Sołtys na wsi oprócz wielu innych obowiązków miał dwa podstawowe: roznieść informacje o wysokości naliczonego podatku oraz w odpowiednio wyznaczonych dniach zebrać ów podatek i wpłacić na konto gminy. Od marca 2019 roku Rada MiG Wronki