Tak wyglądało 8 lipca parę minut po południu tuż przy kładce. Dzięki uprzejmości pana Stefana Golona Wroniecki Bazar otrzymał zdjęcia pierwszych osób, które skorzystały z przejazdu dla niepełnosprawnych przy kładce