Od 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒  w uproszczonej procedurze ‒  dom do 70 m kw. zabudowy, do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych