Pod wczorajszym postem o wyborze prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego wywiązała się ciekawa dyskusja mieszkańca z Tobiaszem. Tobiasz jest urzędnikiem w ratuszu i wg Jego słów, mimo iż nie jest administratorem strony PK: „został poproszony przez właściciela spółki o przedstawienie