Przedstawiciele Stowarzyszenia Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion” zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w pracach dokumentacyjnych i porządkowych na cmentarzu ewangelickim w Lubowie Drugim – czytamy na stronie www.Wronki.pl