Od kilkunastu dni w Gminie głośno zrobiło się na temat wywozu szamba i innych nieczystości lub czegokolwiek na pola i do oczyszczalni. Ponieważ, jak wiadomo, żeby świadczyć usługi i LEGALNIE wywozić nieczystości należy mieć pozwolenie, a „podmiot” wokół