Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji  z Poznania wspólnie z funkcjonariuszami Biura Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której terenem działania był Zakład Karny. Z ich ustaleń wynikało, że osoby