Tag: pzw warta wronki

Zarybianie jezior i Warty

Koło PZW WARTA dziękuje za pomoc w zarybieniu jezior i rzeki. Narybek wpuszczony został do jezior w Samołężu, Pakawiu, Wartosławiu, na staw w Cegielni oraz do Warty. WARTA dziękuje Przedsiębiorstwu Komunalnemu we Wronkach za współfinansowanie zarybienia na rzece Warcie
Czytaj więcej