4.07.2021 w Kłodzisku odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez sołtysa i Radę Sołecką oraz KGW i OSP. Na dzieci czekało wiele atrakcji, między innymi: dmuchaniec, wata cukrowa, konkurencje sprawnościowe, za które dzieci otrzymywały nagrody. Podczas