Czy ktoś ma jakieś informacje co dzieje się z radnymi miasta? – pyta Czytelnik i zadaje jeszcze kilka pytań “pomocniczych”. Przyłączamy się do tych pytań i oczekujemy reakcji Rady MiG Wronki w spawie, która zatacza