Przewodniczący Tymoteusz Płonka zrezygnował z pracy w Radzie Nadzorczej wronieckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Kto zostanie nowym przewodniczącym? Regulamin przewiduje, iż burmistrz może wybrać swojego przedstawiciela bez konkursu. Kogo wybierze sobie Wieczór? W czwartkowym spotkaniu