Od 17 grudnia 2020 roku w życie wszedł nowy regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Co ciekawe, informacji tej NIE ZNALAZŁAM na stronie wronieckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, a na stronie oficjalnej Wronek. Ostatnia „aktualność” na stronie PK