Wiceburmistrz Robert Dorna oraz skarbnik Agnieszka Szulczyk spotkali się z radnymi Komisji Rewizyjnej Rady MiG Wronki, by omówić protokół pokontrolny z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dotyczył on dwumiesięcznej kontroli gospodarki finansowej Gminy w roku 2018,