Część 2 przemyśleń Roberta dotycząca problemów drogowych na ul. Mickiewicza i Stróżkach w okolicach SAMSUNG-a