Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych 1000-Lecia Państwa Polskiego we Wronkach informuje o zamontowaniu bram wejściowych na teren ROD. Bramy zostały sfinansowane ze środków własnych ROD