W zaparte idzie burmistrz Wieczór z lokalizacją kompostowni w Samołężu. Innymi propozycjami są Popowo i Bielawy. Wieczór jednak uważa, że „Samołęż jest bezpieczniejszym i lepszym kierunkiem ze względu na odległość”. W nosie ma ponad pół tysiąca podpisanych pod protestem mieszkańców.