Od 2012 r. WROKLECH wspiera działalność sekcji tenisa stołowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Nałęcz Ostroróg, która istnieje od 1995 r. odnosząc liczne sukcesy rangi wojewódzkiej i krajowej