Oto harmonogram wywozu śmieci na maj i czerwiec 2021 roku. Ceny pozostają bez zmian