We wtorek 17 lutego w świetlicy wiejskiej w Rzecinie odbyło się wyborcze zebranie sołeckie. Prowadził je wiceburmistrz Robert Dorna.