12 października 2020 r. w Kinoteatrze Gwiazda odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano projekt Strategii rozwoju gminy Wronki na lata 2021-2027. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Wronki, radnych, sołtysów, kierowników jednostek