Tag: stróżki

Mieszkańcy Koźmina, Stróżek i Samołęża PROTESTUJĄ przeciw budowie punktu przeładunkowego odpadów w Samołężu

W związku z przygotowaniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach „Koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn. Punkt przeładunku odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla miasta i gminy Wronki” my,
Czytaj więcej

Czy mieszkańcy Samołęża i Stróżek chcą na swoim terenie mieć „Punkt przeładunku odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla MiG Wronki”?

Czytając opracowanie na temat „Punktu przeładunku odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla MiG Wronki” zastanawiam się, czy naprawdę ma to być TYLKO punkt przeładunkowy i sortownia odpadów komunalnych?
Czytaj więcej