26 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie IV klasy Technikum Ekonomicznego oraz Odnawialnych Źródeł Energii i III klasy Liceum Ogólnokształcącego