15 maja 2018 r. odbyły się eliminacje V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne w okręgu Wielkopolska Północna