Dzień Polskiej Harcerki, Światowy Dzień Harcerki – święto harcerek obchodzone w pierwszą niedzielę października. Dzień ten ustanowiły instruktorki i harcerki, które przeżyły II wojnę światową i okupację, na znak pamięci za koleżanki, które odeszły