Dziś Dzień Muzealnika. Wszystkim, którzy pracują lub pracowali w muzeum życzę zdrowia oraz sił do tworzenia nowych przestrzeni. Tym, którzy muzeum wronieckie stworzyli dziękuję za wielki czyn. Jedynemu żyjącemu twórcy wronieckiego muzeum – Bogdanowi