11 listopada o godz. 17.oo w sali parafialnej w Biezdrowie uczniowie Szkoły Podstawowej zaprosili mieszkańców wsi na program artystyczny przygotowany z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości. Program słowno – muzyczny przeniósł słuchaczy w świat