Miałam to szczęście znać osobiście kilku Powstańców Warszawskich. Kilka razy gościłam Ich we Wronkach. Najpierw pięciu, potem czterech, trzech, dwóch, aż pozostał tylko ON – „Świst” – pisałam 1 sierpnia 2016 roku