Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w szamotulskim SOR-że prowadzona jest segregacja medyczna pacjentów TRIAGE (czyt. triaż), która ma na celu szybsze i sprawniejsze kwalifikowanie chorych w stanie zagrożenia życia i zdrowia do przyjęcia przez lekarza