Piotr Szelągowski to człowiek reprezentujący stowarzyszenie „Kresy”, które wbrew politycznej poprawności kultywuje polskie tradycje kresowe i mówi wprost o ludobójstwie na Wołyniu w roku 1943.