Z okazji 70 -lecia Szkoły na Leśnej zaproszeni goście składali Jubilatce, na ręce dyrektor Kozber, gratulacje. Było ich sporo… Oto większa część z nich