W sobotę 18 maja zaproszona zostałam do Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wronkach, gdzie odbyła się uroczystość nadania nowego sztandaru nowej -starej szkole podstawowej. Jak zaznaczył burmistrz Dorna w swej wypowiedzi, szkoła ta przeszła