Rok 2022 ogłoszony został Jubileuszowym Rokiem Compostelańskim. Przez nasz powiat i gminę Wronki przebiega także szlak pielgrzymkowy, znakowany w 2012, a otwarty w 2013 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej. Wczoraj we wronieckiej farze gościł