Zapytałam burmistrza dlaczego przygotowując plan zagospodarowania przestrzennego przychylił się do uwag tylko jednej firmy i dlaczego właśnie tej? Dlaczego, wg Niego, teren nie może mieć przeznaczenia przemysłowo-  handlowego, jak to przewidziano w „Studium zagospodarowania przestrzennego”,