Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego lekarza wronieckiego (w latach pięćdziesiątych więziennego, a potem międzyzakładowego) dra med. Tadeusza Sikory. Zmarł w wieku 94 lat w Poznaniu