2 września br. w Kwilczu odbyły się Targi Organizacji Pozarządowych, w których wzięły udział organizacje pozarządowe z terenu województwa wielkopolskiego.