Pełna ognia dzięki zespołowi DIKANDA, grupie SpinMe, pokazowi tańców ludowych oraz Obrzędowi Kupalnemu była tegoroczna Noc Świętojańska.