Ideą programu „Fantazja polska, czyli Paderewski all inclusive” jest przedstawienie najważniejszych z punktu widzenia odzyskania przez Polskę niepodległości – momentów z życia wybitnego męża stanu i artysty – Ignacego Jana Paderewskiego. Kanwą