95 uczniów gminnych szkół podstawowych odebrało stypendia za wybitne wyniki w nauce