Kiedy mówimy o Powstaniu Wielkopolskim standardowo myślimy o mężczyznach walczących bezpośrednio na froncie. Jednak musimy wiedzieć, że powstanie to także kobiety. Przeważnie działały „na zapleczu”. Były jednak i takie, których nazwiska utrwaliły się w innych strefach powstania.