Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu przysłało pismo na podstawie którego najprawdopodobniej wiatraki w Biezdrowie zostaną rozebrane. UMiG przesłał kolejną informację prasową.