Magdalena Cenker, autorka tego artykułu, to wronczanka z urodzenia. Uczyła się we wronieckiej Kornelówce, ukończyła LO w Szkole na Leśnej, a później dziennie studiowała filologię polską na UAM w Poznaniu. Poznałam ją zaraz potem, gdy założyłam dwutygodnik „Wroniecki