Sołtys Starego Miasta poprosił o udostępnienie informacji