Sytuacja tej uchwały jest raczej kuriozalna… Radni (z klubu burmistrza, którzy mają większość w Radzie – 8 osób na 15) raz już  zagłosowali ZA sprzedażą (w grudniu 2020 roku). Wówczas część radnych przeciwna sprzedaży napisała