W SP 2 realizowana jest innowacja pedagogiczna „Ocalić od zapomnienia- wielokulturowe tradycje Wielkopolski”. Autorkami innowacji są panie Iwona Dąbrowska i Karina Majdańska