Andrzej Ciborski przedstawił na sesji Rady MiG Wronki list otwarty. Dotyczył czworga uczniów przeniesionych z klasy sportowej SP-3 do klasy ogólnej bez uzasadnienia. Wynika z niego, że zarówno dzieci jak i rodzice czują się niesprawiedliwie