Kpr. Mateusz Jędrzejczak, strażnik działu ochrony w Zakładzie Karnym we Wronkach, wykazał się postawą godną naśladowania, udaremniając dalszą jazdę pijanemu kierowcy