Zanim wszyscy rozpłyniemy się w słodkim samozachwycie nad tym, jak to świetnie daliśmy sobie radę podczas tegorocznej pandemii, tworząc jedną, zwartą drużynę pod profesjonalnym przewodnictwem ekipy z Ratusza, poniżej taka oto historia z życia