Elektrownie fotowoltaiczne za 5 250 zł (3,74 kWp) lub 6 600 zł (5,10 kWp). 14 grudnia we wronieckim ratuszu podpisana została umowa na zakup i montaż przydomowych elektrowni fotowoltaicznych z firmą Sanito Sp.